Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Προσθήκη στο παλιό σπίτι Νο3: Ξύλινος σκελετός


Η εφαρμογή της στατικής μελέτης του ξύλινου φορέα  έπρεπε να αντιμετωπίσει τα εξής πρακτικά θέματα:
- τρόπο αγκύρωσης των υποστυλωμάτων στο σκυρόδεμα θεμελίωσης
- συνδέσεις ξύλινων δοκών και υποστυλωμάτων
- τοποθέτηση χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας στα ανοίγματα των πλαισίων
- στήριξη της θερμοπρόσοψης
- προστασία του ξύλου από την υγρασία

Αρχικά, επιλέξαμε μηχανικά αγκύρια και διαιρούμενες μεταλλικές γωνιές για να στηρίξουμε τις ξύλινες κολόνες στην έδραση τους. Το κενό ανάμεσα στην κολόνα και στην επιφάνεια του σκυροδέματος έπρεπε να επαρκεί ώστε οι τσιμεντοκονίες δαπέδου να μην έρχονται σε επαφή με το ξύλο, αλλά -καλού κακού- καλύψαμε και την βάση της κάθε κολόνας για στεγάνωση.

Κομμάτι ασφαλτόπανου στη βάση του υποστυλώματος

 
Ζύγιασμα και διάνοιξη οπών στη θεμελιοδοκό


Τοποθέτηση αγκυρόβιδων


Η θέση της κάθε κολόνας στο πλάτος της θεμελιοδοκού είναι κρίσιμο ειδικά στο τμήμα του κτιρίου που θα καλυφθεί με θερμοπρόσοψη, ώστε να επαρκεί για το συνολικό πάχος του εξωτερικού τοιχώματος και για το σκελετό γυψοσανίδας εσωτερικά. Αντίθετα, στο τμήμα του καθιστικού που θα χτιστεί με ωμόπλινθους σε υπερμπατική δομή οι κολόνες τοποθετούνται απλά στο κέντρο των θεμελιοδοκών (αυξημένου πλάτους 50εκ.  για αυτό το λόγο!). 

Στις συνδέσεις των οριζόντιων δοκών με τις κολόνες λάβαμε υπόψη μας τη θέση που θα έχουν τα κουφώματα, καθώς έχουν σχεδιαστεί να εφαρμόζουν απευθείας στον ξύλινο φορέα. Έτσι, η οριζόντια δοκός λειτουργεί ως πρέκι και η κολόνα για ορθοστάτης, όπου αυτό είναι εφικτό. 
Γι' αυτό επιλέχθηκαν οι παρακάτω μορφές συνδέσεων:
Σύνδεση μεσαίου υποστυλώματος με οριζόντια δοκό και τους αμείβοντες της στέγης


Σύνδεση γωνιακού υποστυλώματος- διασταυρωμένων δοκών και αμειβόντων στέγης


Χιαστί σύνδεσμοι δυσκαμψίας απαιτούνται για την δυναμική απόκριση του κτιρίου (φορτία ανέμου και σεισμού), οι οποίοι παρεμβάλονται στα ανοίγματα του πλαισιακού φορέα. Αυτό δυσκολεύει την κατασκευή ειδικά της πλινθοδομής, καθώς η συνέχεια της περιμετρικά διακόπτεται -πέρα από τις πόρτες και τα παράθυρα- και από τα χιαστί ξύλινα στοιχεία. 

Τέλος, πρόσθετα ξύλινα στοιχεία (ορθοστάτες και οριζόντιες δευτερεύουσες δοκοί) τοποθετήθηκαν στις θέσεις των πλαισίων που έχουν παράθυρα, αλλά και για την στήριξη των εξωτερικών πετασμάτων (πάνελ) που θα «ντύσουν» τον σκελετό στο τμήμα της θερμοπρόσοψης.

Πλαίσιο παραθύρου κουζίνας, πρόσθετοι ορθοστάτες και χιαστί σύνδεσμοι δυσκαμψίας

Χιαστί σύνδεσμοι δυσκαμψίας και ορθοστάτες στο χώρο των λουτρών


Χιαστί σύνδεσμοι στην ψηλή πλευρά της μονόριχτης στέγης του καθιστικού

Για την προστασία των ξύλινων στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν συντηρητικά ξύλου, ενώ πρόσθετη επάλειψη έγινε στις διατομές των άκρων των δοκών. Το σύνολικο βάρος αυτού του βαψίματος "έπεσε" στον ιδιοκτήτη, καθώς οι εργατοώρες που απαιτούνται και η επιμέλεια εφαρμογής δυο (2!) στρώσεων συντηρητικού σε όλα τα ξύλινα στοιχεία δεν πληρώνονται...


  Η επάλειψη συντηρητικού σε όλα τα ξύλα πριν την τοποθέτηση

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου